|

14 najważniejszych praw pacjenta

Nasze prawa pacjenta wciąż bywają naruszane przez służbę zdrowia. Przypominamy, jakie są podstawowe prawa pacjenta.

Pacjent ma prawo do:

 1. wyboru lekarza pierwszego kontaktu,
 2. wyboru szpitala,
 3. wyboru lekarza specjalisty, jeśli mamy do niego skierowanie (nie obowiązuje rejonizacja),
 4. wiedzy, kto jest naszym lekarzem prowadzącym, i pełnej informacji na temat zabiegów, które są proponowane, ich skutków oraz możliwych powikłań,
 5. poszanowania naszej godności przez wszystkich pracowników służby zdrowia,
 6. intymności – nikt nie może żądać, byśmy się rozbierali w obecności innych pacjentów,
 7. tajemnicy lekarskiej, obejmującej nie tylko historię choroby, stan zdrowia, ale i ochronę prywatności naszej osoby,
 8. pełnej informacji o stanie naszego zdrowia,
 9. odwiedzin bliskich i kontaktu telefonicznego z nimi w trakcie pobytu w szpitalu,
 10. obecności osoby bliskiej podczas rozmowy z lekarzem,
 11. informowania nas w trakcie zabiegu, jakie czynności są przy nas wykonywane, zminimalizowania cierpienia,
 12. wglądu w dokumentację medyczną i jej kopiowania,
 13. informacji na temat zalecanych leków, ich działania, skutków ubocznych, dawkowania i składu,
 14. wyrażenia zgody lub odmowy wykonywania zabiegu (pisemnie lub ustnie przy świadkach).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *