Podsumowanie konferencji ‘Ważna misja – Zdrowa emisja” 25 maja

ważna misja – zdrowa emisja

Co każdy z nas może zrobić dla ochrony środowiska? Bardzo wiele. Potwierdzili to wykładowcy i uczestnicy konferencji „Ważna misja – Zdrowa emisja”, która odbyła się 25 maja w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Wniosek jest jeden – dbanie o czyste powietrze jest misją każdego z nas.

Wydawnictwo „Moda na Zdrowie” przez blisko dwa lata prowadzenia projektu „Ważna misja – Zdrowa emisja”, wspófinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regularnie publikowało artykuły dotyczące przeciwdziałania niskiej emisji. Zmienialiśmy świadomości ekologiczną mieszkańców dużych miast i małych miejscowości. Konferencja była posumowaniem projektu, który trwa od dwóch lat. Zgromadziła blisko stu uczestników, wśród których byli przedstawiciele organizacji ekologicznych, samorządowcy, pracownicy urzędu m. st. Warszawy i ministerstw związanych z ochroną zdrowia oraz dziennikarze, studenci i mieszkańcy Warszawy. Po wystąpieniach, które wygłosili wykładowcy Politechniki Warszawskiej i Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Michał Olszewski, wywiązała się ożywiona dyskusja. Uczestnicy konferencji byli zgodni – jakość powietrza, którym oddychamy jest ważna dla zdrowia każdego z nas.

Prezentacje z konferencji do pobrania na stronie: http://waznamisjazdrowaemisja.pl

Reklama