Komunikat Fundacji na temat pracy merytorycznej VI edycji Nagrody Anioły Farmacji i Anioły Medycyny.

Komunikat Fundacji na temat pracy merytorycznej VI edycji Nagrody.

Szanowni Państwo!
Gratulujemy nominacji do nagród Anioły Farmacji i Anioły Medycyny 2017 roku. Z przyjemnością ogłaszamy tegoroczne tematy prac merytorycznych do wyboru:

 • Nominowani farmaceuci:
  1. Jaka jest rola opieki farmaceutycznej i farmaceuty w aptece?
  2. Jakie wyzwania stoją przed współczesną farmacją?
  3. Temat dowolny.
 • Nominowani lekarze:
  1. W jaki sposób współczesna medycyna odpowiada na oczekiwania pacjentów?
  2. Jakie wyzwania stoją przed współczesną medycyną?
  3. Temat dowolny.

Prosimy o przysyłanie prac do 20.05.2018 roku.

Wybrane prace lub ich fragmenty będą publikowane na łamach miesięczników „Moda na Zdrowie” lub „Moda na Farmację”, prosimy o wyrażenie zgody na ich publikację. W czerwcu Kapituła Honorowa Nagrody ogłosi listę Laureatów. Wręczenie Nagród odbędzie się w drugiej połowie czerwca br.

Prosimy o przesyłanie prac:

kapitula@fundacja-anioly.org
Pliki w formacie WORD. Prosimy o dołączenie zdjęcia autora, ale nie jest to warunek konieczny. W przypadku Nominowanych z tytułem naukowym profesora napisanie pracy nie jest obowiązkowe.

Fundacja Anioły Farmacji i Anioły Medycyny z siedzibą w Warszawie (02-255), ul. Krakowiaków 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod nr. KRS 0000534697, NIP 5223021384, numer konta bankowego ¬30 2490 0005 0000 4500 4044 3309

Reklama